Upcoming doctoral thesis defences

  • Ihresalen, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2022-06-10 10:15

    Bertils, Klara

    Feber i interaktion: Kropp, kunskap och legitimitet i svenska primärvårdssamtal

    Open access

Calendar

Add new event
Last modified: 2021-09-28