Forskning

Forskare, forskningsprojekt och forskningsämnen vid institutionen.

Publikationsserier

Forskning vid institutionen

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning inom ett brett urval av språkvetenskapliga ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer, för de europeiska klassiska språken samt för lingvistik och datorlingvistik (språkteknologi).

Institutionens forskningsämnen är Assyriologi, Datorlingvistik, Grekiska och bysantinologi, Indologi och jämförande indoeuropeisk språkforskning, Lingvistik, Iranska språk, Kinesiska, Latin, Semitiska språk och Turkiska språk.

Forskningsforum

Institutionen har tre anknutna forum, forskningsmiljöer med syfte att stärka ett ämnes ställning vid universitetet. Forumen är direkt underställda institutionen eller är ett samarbete mellan flera institutioner vid universitet.

Utöver dessa finns vid institutionen ett par tvärvetenskapliga nätverk och forskningsmiljöer med fokus på ett visst ämnesområde.

Språkutvecklingsprojekt

Forskarutbildning

En spikad avhandling

Forskarutbildningen vid institutionen är indelad i nio språkämnen. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt.

Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Hur går ansökan till forskarutbildningen till?

Senast uppdaterad: 2021-06-16