OBS! Kursexpeditionen är stängd fredag 22/4

Personalen är på konferens.

Vi öppnar igen på måndag 25/4.

Kursexpedition

Välkommen till kursexpeditionen på Lingvistik och filologi!

Hos oss kan du få hjälp med intyg och stipendiebevakningsblanketter, köpa viss kurslitteratur och hämta ut tentor. Vi fungerar också som studievägledare och svarar på allmänna frågor kring studier vid institutionen.

Öppettider
Måndag 10.00 - 11.30
Onsdag 10.00 - 11,30, 13.00 - 15.00
Fredag 10.00 - 11.30

Du som hämtar ut en tenta

Om du vill begära omrättning på en tenta (enligt universitetets riktlinjer för studenternas arbetsvillkor) ska du hämta ut en kopia på din tenta. Vi behåller då originalet tills ärendet är löst, för att säkerställa att inga ändringar görs i den skrivna tentan.

Självservice

Du som är student kan även själv kontrollera dina resultat och skriva ut både registreringsintyg och resultatintyg direkt från Ladok, om du är inloggad.

Du kan också alltid vända dig till Studentservice studentservice@uu.se telefon 018-471 4710 för hjälp med intyg och studentkonto.

Kontakt

Telefon: 018-471 2252 (Telefontid under öppettiderna.)
Epost kursexpedition: info@lingfil.uu.se
Epost studievägledare: studievagledare@lingfil.uu.se
 

Besöksadress

Vi sitter högst upp i hus 9, ovanpå Karin Boye-biblioteket.

Engelska parken Humanistiskt centrum
Thunbergsvägen 3H
Rum 9-3014
Uppsala

Postadress

Institutionen för lingvistik och filologi
Box 635
751 26 Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-04-20