Forskarutbildning

Vid institutionen finns forskarutbildning i nio utbildningsämnen: datorlingvistik, grekiska, indologi, iranska språk, latin, lingvistik, semitiska språk, sinologi och turkiska språk. 

En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom universitet, näringsliv och offentlig förvaltning. Du får en kunskapsbredd och utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter inom ditt ämne.

Så här går det till att söka forskarutbildningen

Studieplaner

Mer om forskarutbildningen